„Tlmočenie pani Lucie Zacharovej bolo výborné a skutočne nám pomohlo. Je skvelá profesionálka a jej práca, ako aj práca zamestnancov EWE International prevýšila naše očakávania. Určite opäť využijeme služby tejto spoločnosti!“

Claudia Feldmar  - Guatemala

„V apríli 2013 sme začali kompletne zariaďovať jazdecké centrum Horse Park A.S. Lucia sa na realizácii tohto projektu podieľa od samého začiatku. Vykonávala pre nás rôznorodé činnosti, napríklad: vybavovanie povolení, písanie listov pre (sub)dodávateľov, spisovanie protokolov, tlmočenie, atď. Tieto činnosti vykonávala k našej plnej spokojnosti. Mali sme pocit, že nie je iba najatou pracovnou silou, ale skôr kolegyňou. Lucia je veľmi praktická a má myslenie orientované na riešenia, nie na problémy! V skratke, usilovná včelička, ktorú každá firma rada uvíta vo svojej organizácii.”

Vedenie spoločnosti  - Horse Park Realisation B.V.

„Firme EWE International sme zadali viaceré preklady. Dodanie služby bolo rýchle a kvalita prekladov úplne v poriadku. Určite sa na spoločnosť budeme obracať častejšie.“

Rene Opperman  - Omega daksystemen