Project Slowakije

Denne spolupracujeme s odborníkmi z rôznych odborov, preto vieme poskytnúť podporu na mieru pri každom projekte. Sme pritom nezávislí a pokúšame sa projekt pre našich zahraničných klientov zrealizovať čo najefektívnejšie a najvýhodnejšie.

Poznatky a skúsenosti, ktoré sme nadobudli tak v Holandsku ako aj na Slovensku, sa spájajú v účinný nástroj, ktorý nám umožňuje poskytovať našim klientom vynikajúce služby.

Klienti sa tak môžu naďalej sústrediť na prácu, v ktorej sú dobrí, a ušetria tým čas i peniaze, ktoré by vynaložili na cestovanie.

 

Projektové riadenie zabezpečujeme v rozličných oblastiach:

  • Sprevádzanie alebo dohľad nad stavebným projektom
  • Pravidelné podávanie správ o prebiehajúcich aktivitách
  • Organizácia a dohľad nad výrobou
  • Kontrola výrobku pred expedíciou
  • Založenie pobočky alebo firmy
  • Výber a inšpekcia stavebného objektu alebo nehnuteľnosti
  • Nábor a výber personálu
  • Návrh a tlač reklamných materiálov
  • Uvedenie výrobku na trh
  • Nastavenie odbytových kanálov

Comments are closed.