Marktonderzoek Slowakije

Pri prieskume trhu zhromažďujeme informácie o slovenskom trhu pre konkrétny produkt, službu alebo nápad. To môže zahŕňať zmapovanie konkurencie a jej podiel na trhu, ale aj zistenie trendov na existujúcom trhu.

Okrem (on-line) prieskumu údaje získavame od Štatistického úradu Slovenskej republiky, z Obchodného registra, od medziodvetvových organizácií a iných relevantných inštitúcií. Vďaka tomu vieme zahraničným firmám poskytnúť ucelený prehľad a je to najlepší spôsob, ako dobre odhadnúť šance a riziká na slovenskom trhu. Ide o potrebný zdroj informácií, ktorý umožňuje urobiť zodpovedné rozhodnutia.

Comments are closed.