Advies Slowakije

Keď podnik z Holandska potrebuje pomoc pri spustení alebo plynulom chode projektu na Slovensku, môže sa obrátiť na nás.

Poskytujeme poradenstvo, riadenie a podporu na mieru. Vďaka našej odbornosti a rozsiahlej sieti partnerov sa významne zvyšuje šanca na úspech.

EWE International vždy hľadá to najlepšie riešenie, napríklad porovnávaním ponúk z hľadiska pomeru ceny a kvality s cieľom zaistiť nezávislé poradenstvo. Prípadne žiadame o radu miestne úrady, aby bolo možné uskutočniť správne rozhodnutie. Skúsenosti totiž ukazujú, že informácie získané v Holandsku sa často líšia od toho, čo sa v skutočnosti vyžaduje na Slovensku.

Rovnako vám radi poradíme aj pri vypracovaní cenovej ponuky. V takom prípade môže byť vhodné vystupovať (dočasne) ako váš zástupca, aby sme mohli priamo komunikovať so slovenskou stranou.

Comments are closed.