Vďaka našej odbornosti, znalostiam miestnych podmienok a jazyka pomáhame firmám v oblasti prekladov a obchodných služieb.

 

Tlmočenie


Hľadáte tlmočníka, ktorý vám môže pomôcť na stretnutí s budúcim klientom alebo obchodným partnerom? Potom ste u nás na správnej adrese.

Preklady


Hľadáte prekladateľa, ktorý bude myslieť ako vy a zaistí, aby váš text bol preložený správne a zrozumiteľne? Prekladáme z väčšiny jazykov do slovenčiny a češtiny a naopak.

Prieskum thru


Prieskum trhu šitý na mieru podľa potrieb klienta. Zmapujeme sitáciu, zozbierame informácie o konkrétnom produkte, službe alebo zámere na slovenskom trhu.

 

Vyhľadanie partnera


Nájsť dobrého obchodného partnera, či už výrobcu alebo distribútora, je často náročná úloha. Keďže práve toto však tvorí základ plodnej a dlhodobej spolupráce, je potrebné vyberať ho starostlivo a opatrne.

Projektový manažment


Denne spolupracujeme s odborníkmi z rôznych odborov, preto vieme poskytnúť podporu na mieru pri každom projekte. Sme pritom nezávislí a pokúšame sa projekt pre našich zahraničných klientov zrealizovať čo najefektívnejšie a najvýhodnejšie.

Poradenstvo a podpora


Keď podnik z Holandska potrebuje pomoc pri spustení alebo plynulom chode projektu na Slovensku, môže sa obrátiť na nás.

Comments are closed.