Podpora pri výstavbe dostihovej a jazdeckej dráhy

Dve holandské spoločnosti vybudovali prestížny dostihový a jazdecký areál južne od Bratislavy. S pieskovými aj trávnatými plochami je jedinečný v Európe.

EWE International bola do projektu zapojená pri tlmočení na stretnutiach, prekladoch stavebného denníka, screeningu dodávateľov, získavaní a porovnávaní cenových ponúk, podávaní žiadostí o povolenia na miestnych a štátnych úradoch, nastavení správneho účtovníctva, poradenstve k daňovému priznaniu, atď.

Tags:
, ,